Čudo mrava

Zajednica mrava je nalik na veliki grad sa više stotina…

Nikola Tesla

Vjeruje se da su u istoriji čovječanstva bile samo dvije…