You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
Who Are You.....Really?

Who Are You.....Really?

Svaka misao koju ste imali o sebi, koliko god mala ili velika bila, nije ono što ste vi. To je samo misao. Istina o tome ko ste ne može biti misao, jer je to izvor svih misli. Istina o tome ko ste ne može biti definisana. Reči kao duša, svetlo, Bog, istina, sopstvo, svest, univerzalna inteligencija, ili božanstvo, iako mogu izazvati ushićenje istine, prilično su neadekvatni za opis neizmernosti kakva ste zaista. Kako god identifikovali sebe: kao dete, tinejdžer, majka, otac, starija osoba, zdrava osoba, bolesna osoba, osoba u patnji, prosvetljena osoba - uvek, iza svega toga je istina o vama. To vam nije strano.

To je tako blisko da ne možete verovati da ste to vi. istina o tome ko ste je neukaljkana bilo kojim konceptom o tome ko ste, bilo da ste neuki ili prosvećeni, bezvredni ili veliki. Istina o tome ko ste je oslobođena svega toga. Vi ste već slobodni i sve što blokira vaše shvatanje te slobode je vaša vezanost za neke zamisli o tome ko ste. Ova misao ne udaljava vas od istine koje ste o tome ko ste. Vi ste već to. To vas odvaja od shvatanja o tome ko ste. Pozivam vas da utonete u ono što je oduvek tu, i čeka otvoreno na sopstvenu spoznaju. Ko ste vi, zaista? da li ste neka slika koja se pojavljuje u vašem umu? Da li ste neki osećaj koji se javlja u telu? Da li ste neka emocija koja prožima vaš um i telo? Da li ste nešto što su vam drugi rekli da ste, ili ste pobunjenik protiv nečega što su drugi rekli da jeste? Postoji mnogo vidova pogrešne identifikacije. Sve te definicije dolaze i odlaze, rađaju se i umiru. Istina o tome ko ste, ne može da dođe i prođe. To je vreme pre rođenja, kroz život i posle smrti. Otkriti istinu o tome ko ste ne samo da je moguće, to je vaše pravo po rođenju. Svaka misao da ovo otkriće nije za vas, da nije sad vreme, da niste vredni toga, da niste spremni, da već znate ko ste, samo su trikovi vašeg uma. Vreme je da istražite tu Ja-misao i da vidite kakvu ispravnost zapravo ima. U ovom istraživanju, postoji otvaranje ka svesnoj inteligenciji koja jeste kako biste konačno otkrili to sami. Najbitnije pitanje koje ćete ikada pitati sebe je: Ko sam ja? Na neki način, ovo je bilo implicitno pitanje, postavljano u svakoj fazi vaših života. Svaka aktivnost, bilo da je individualna ili kolektivna, motivisana je u svom izvoru, u potrazi za samo-definisanjem. Obično, tražite pozitivan odgovor na ovo pitanje a bežite od negativnog odgovora. Jednom kada pitanje postane eksplicitno, zamah i silina ovog pitanja usmeravaju potragu za istinskim odgovorom, koji je otvoren, živ, i ispunjen produbljujućim uvidima. Iskusili ste i uspeh i neuspeh. Posle određenog stupnja, pre ili kasnije, shvatate da ono ko ste, kako god to definisali, nije zadovoljavajuće. Samo ako je na pitanje iskreno odgovoreno, a ne samo konvencionalno odgoovreno, i dalje ćete biti gladni saznanja. Jer, kako god definisali druge, u dobrom ili lošem smislu, i kako god definisali sebe, nijedna definicija ne može doneti trajnu izvesnost. Trenutak prepoznavanja da nijedan odgovor nije odgovarajući je krucijalno. Često se odnosi na trenutak duhovne zrelosti, trenutak duhovnog dospeća. U toj tački, možete svesno istraživati ko ste zapravo. U svojoj snazi i jednostavnosti, pitanje "Ko sam ja?" baca um nazad do korena lične identifikacije, osnovne pretpostavke: "Ja sam neko". Umesto da automatski uzimate pretpostavku za istinu, možete istraživati dublje. Nije teško videti da inicijalna misao "Ja sam neko", vodi raznim strategijama: da se postane neko bolji, neko zaštićenji, neko sa više zadovoljstava, više komfora, više distignuća. Ali kada je ovo osnovno pitanje postavljeno, um sreće "Ja" za koje se pretpostavljalo da je odvojeno od onoga što je traženo. To se zove samoispitivanje. Najosnovnje pitanje: Ko sam ja? jedno je od najtraženijih. Provodimo većinu dana pričajući sebi ili drugima da smo važni, nevažni, veliki, mali mladi, stari, a nikad ne ispitujući najvažniju pretpostavku: Ko ste vi, zaista? Kako možete znati da ste to vi? Je li to tako? Zapravo? Kada pažnju usmerite ka pitanju: Ko sam ja? možda ćete videti entitet koji ima vaše lice i vaše telo. Ali, ko je taj koji je svastan tog entiteta? Da li ste vi objekat. ili ste svest o objektu? Objekat dolazi i odlazi. Roditelj, dete, ljubavnik, napuštene, prosvetljene, pobedničke, poražene. Sve ove identifikacije dolaze i odlaze. Svesnost ovih identifikacija je uvek sadašnjost. Raspoznavanje sebe, kao objekta svesnosti, vodi ka ogromom zadovoljstvu ili ogromnom bolu i beskrajnom krugu patnje. Kada ste voljni da prekinete raspoznavanje i otkrijete direktno i potpuno da ste vi saam svesnost a ne ove nestalne definicije, potraga za sobom, u mislima, nestaje. Kada se pitanje Ko? sledi nevino, čisto, sve do izvora, dolazi do velike, zapanjujuće spoznaje: Entitet i ne postoji! Postoji samo nedefinisano, beskrajno prepoznavanje sebe kao neodvojivog od svega ostalog. Slobodni ste. Celi ste. Beskrajni ste. Ne postoji dno, ne postoje granice. Svaka ideja o samom sebi, koja se pojavi će i nestati u vama. Vi ste svesnost, svesnost je svest. Neka sve definicije o sebi, umru sada. Pustite ih i vidite šta ostaje. Vidite šta se izrodilo i šta ne umire nikada. Osetite olakšanje skidanja bremena definisanja sebe. Iskusite stvarno nerealnost bremena. Iskusite radost. Počivajte u beskrajnom miru vaše prave prirode pre nego što se javi ijedna misao.

Last modified on Tuesday, 14 May 2013 05:45