You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
Rođeni ste kao Original, nemojte umrijeti kao Kopija

Rođeni ste kao Original, nemojte umrijeti kao Kopija

Šta je istina? Prolazimo kroz život vjerujući u sistem koji nam nameće norme i kako treba da živimo, koji prihvata ono što većina odlučuje da vjeruje...uspjeh na kraju puta. Kada dođemo negde na sredinu ili na kraj puta, mi shvatimo da smo obmanjeni, jer osjećamo da se ništa nije promijenilo. Svrha puta je sam put i način na koji odlučimo da ga proživimo. Iako ste u manjini jednog, istina je uvek istina. Svaka civilizacija koja je prestala da voli sebe i druge došla je do svog kraja. Volite sebe i volite druge..