You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
GMO- Genetski modifikovana hrana - (Na rubu znanosti)

GMO- Genetski modifikovana hrana - (Na rubu znanosti)

Najveća korporacija u svetu koja proizvodi GMO hranu je "Monsant".Najviše se proizvodi genetski modificirana soja,pamuk,kukuruz i uljana repica.
Međutim, mi znamo da se soja i kukuruz koriste kao dodaci raznoj hrani.Ta hrana se daje ljudima bez ikakve kontrole i nadzora da li je zbog nje došlo do promene zdravlja kod čoveka.
Još 1995-te godino Škotsko ministarstvo poljoprivrede i Škotski naučnici primetili su da se u lancu ishrane Velike Britanije uvela genetski modificirana soja,kukuruz i rajčice.Primetili su,odnosno nisu mogli da pronađu ni jedan naučni rad o zdravstvenoj sigurnosti te hrane,a već je puštena u promet.Pošto su primetili da je to čudno,nelogično,izdvojili su značajna sredstva za naučno istraživanje zdravstvene ispravnosti GMO namirnica,kao i za izradu samog protokola za testiranje.

I sada na sceni stupa junak ove priče naučnik dr Arpad Pustai ,koji je radio u instituciji koja je na konkursu dobila pravo da vrši ispitivanja.

Dr Pustai odmah navodi da je zapravo pozadina naručioca ovih ispitivanja bila ta,da se osim uspostavljanja naučnog protokola za ispitivanje genetski modificirane hrane,dođe i do rezultata koji bi uverili naučnu javnost i potrošače Velike Britanije o ispravnosti GMO namirnica.
Međutim,to nije sve,dr Pustai,kao i ceo naučni tim,zaprepastio se kada je tek posle tri godine rada i ispitivanja (1998-me) otkrio da je ceo projekat već odobren bez obzira na rezultate ispitivanja,kao i to da su 1996-te odobrene i puštene u promet GMO kulture koje su oni ispitivali,tako da se tada otprilike u sastavu 60 do 70 posto hrane koja se prodavala u V.Britaniji,nalazila i neka genetski modificirana supstanca!!??

Čovek se u neverici pitao,zašto oni uopšte i rade ta istraživanja ako je sve već odobreno,a da prethodno sve nije bilo testirano na životinjama,već su pokusni kunići bili ljudi !?I,tako,...klupko je počelo da se odmotava...

Last modified on Friday, 14 December 2012 06:04