You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
Nikola Tesla - Zraci smrti

Nikola Tesla - Zraci smrti

Ova priča, koja mnogima izgleda kao zavjera protiv naučnika počela je sa njegovim dolaskom u Ameriku 1884.g .

U Teslinoj smrti kao u njegovom životu do danas je mnogo nejasanog i nerazumljivog. Isto, kao i u smrti nekih drugih naučnika.

1903. u Rusiji, Mihail Filipov, prenosi iz Peterburga bežičnim putem energiju u Carsko Selo,( upalio je luster). Nekoliko dana kasnije je bio ubijen, a sva njegova arhiva konfiskovana od strane policije.

Godine 1954, genijalni pronalazač AM i FM radia, dobitnik Nobelove nagrade Edvin Armstrong bacio se kroz prozor sa 13-og sprata.

14. maja, 2004 pronađen je ubijen sa nožem, rukovodioc privatnog američkog fond koji se bavio istraživanjima u oblasti dobijanja hladne nuklearne sinteze, Judžin Malone.

Već dva puta je pokušano ubistvo na eminentnog naučnika Lava Maksimova, pronalazača principa nove uranijum-torijum tehnologije.

I ova lista nije potpuna.

Sve ih povezuje jedno, prodor u eru nove energetike...

Last modified on Wednesday, 13 March 2013 03:57