You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
Anglo-saksonska misija (The Anglo-Saxon Mission)

Anglo-saksonska misija (The Anglo-Saxon Mission)

Istoričari nam govore da se „Anglosaksonska misija" tiče širenja hrišćanstva u osmom veku. Ali posle više od hiljadu godina, ova fraza poprima jedno drugačije, znatno zlokobnije značenje.

Nedavno smo na 11 stranica dobili informacije od doušnika koji je bio fizički prisutan na sastanku masona visokog ranga u Londonu 2005. godine. Ono o čemu je vođen razgovor, ledi kosti.

Ja (Bil Rajan) sam obavio i zvučno dokumentovao, razgovor sa našim izvorom, Englezom čiji smo identitet i sve detalje proverili i potvrdili da su tačni. Ovaj čovek, kao i mnogi sa kojima smo razgovarali, više nije u stanju da živi sa svojom savešću niti da ovu informaciju drži u tajnosti.

Moja originalna ideja bila je da objavimo prepis razgovora, kao što smo to radili ranije. Ali materijal o kome se ovde govori je veoma kritičan - i sadrži, za mene, delove koji su nedostajali, a koje on obezbeđuje, i koji su od tolikog značaja da sam preduzeo korake da ove informacije predstavim na video snimku. Zvučni prepis razgovora sa našim sagovornikom, koji se ne nalazi na video snimku, dostupan je ovde.

Last modified on Monday, 14 July 2014 01:32