You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
Vakcinacija nacija

Vakcinacija nacija

Danas se veliki broj djece i odraslih rutinski vakciniše. Kako treba da se odnosimo prema vakcinama za nas i našu djecu? Nadamo se da će Vam podaci iz ovog dokumentarnog filma pružiti osnovu za sopstvena dodatna istraživanja. Vakcine se prvenstveno sastoje od mrtvih ili oslabljenih(„ublaženih“) klica koje izazivaju odgovarajuću bolest, i koje se ubrizgavaju u tijelo u nadi da će to stimulisati organizam da proizvede proteinska antitijela za zaštitu od bolesti. Sve je više bojazni da vakcinisanjem protiv relativno bezopasnih dječijih bolesti može da bude odgovorno za dramatičan porast autoimunih oboljenja do koga je došlo nakon uvođenja masovne vakcinacije. To su zastrašujuće bolesti kao što su rak, leukemija, reumatiidni artritis, multipla skleroza itd...
Da li smo zauške i boginje zamijenili za rak i leukemiju?
Last modified on Saturday, 15 December 2012 06:03