You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
END:CIV

END:CIV

End:Civ je dokumentarni film koji istražuje zavisnost naše kulture od sistematskog nasilja. Eksploatacija životne sredine je samo jedan pojavni oblik koji proizilazi iz stava da je priroda resurs a ne životna podloga. Prateći stanje u kome se sistem trenutno nalazi postaje jasno da smo ekološku apokalipsu naneli sebi slepo verujući u svoju nadmoć. Jasno je onda da izlaz ne leži u izboru ekološki čistog proizvoda već u preispitivanju stava i ponovnom postavljanju bolesnog društva na zdrave osnove.

“Jedina mera po kojoj će nam suditi oni koji dolaze posle nas je stanje zemljišta, stanje vode, stanje planete. Neće ih biti briga da li smo reciklirali, da li smo podnosili peticije, koliko smo se trudili, zanimaće ih samo mogu li da dišu vazduh i piju vodu, da li će ih zemlja održati, neće ih zanimati naš trud, ništa od toga, brinuće ih samo jedno pitanje: Živimo li na nastanjivoj planeti?”

Derrick Jensen

Last modified on Saturday, 15 December 2012 05:20