Znakovi posljednjeg doba - Imran Hosein - Predavanje

Znakovi posljednjeg doba - Imran Hosein - Predavanje

ISLAMSKA KONCEPCIJA KRAJA HISTORIJE

Serijal predavanja pod nazivom Znakovi posljednjeg doba od sejha Imran Hosaina odrzanog nekad u Oktobru 2009-e u Trinidadu. Sejh je 7 dana uzastopno drzao predavanja na temu Dedzal, Gog i Magog (Jedzudz i Medzudz), predznacima Posljednjeg doba i sl. Govori ovog sejha posluzili su kao inspiracija ljudima iz The wake up project-a koji su napravili serijal The Arrivals i koji sada prave serijal Phase 3 ili Faza 3.

Imran Husein - Sura Kehf i moderno doba
Imran Husein - Predavanje na temu "Sura Kehf i moderno doba" 

Imran Husein - Strateška važnost Isra i Miradza

Predavanje održano na dan Isra i Miradža 26.6.2011. u Maleziji Kuala Lumpur.
 

Da li će Svjetska ekonomija doživiti veliku propast
Predavanje održano u Kuala Lumpuru na Islamskom Univerzitetu u decembru 2011


Snovi u Islamu" šejh Imran Husein
Predavanje održano na Bruneima - Novembar 2011Last modified on Monday, 27 August 2012 01:09