You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
Talasna genetika

Talasna genetika

"Отдел Х" - Волновая генетика (TVC 2005)

Petar Garjaev- doktor biologije, akademik Medicinsko-tehničke akademije Rusije :

"Ispostavilo se da je naš molekul DNK antena, ne samo DNK nego i proteina. Jer sadrži atome metala, koji su neka vrsta antena, koje su usmjerene ka Kosmosu, i primaju neke upravljačke kosmičke informacije. Molekul DNK u vodenom rastvoru, emituje neki kontinuiran zvuk. Proizvodi složenu melodiju sa muzičkim izrazima koji se ponavljaju.

Dobro zvuči, melodija je interesantna, to je sam po sebi veoma zanimljiv fenomen. Molekul DNK sam ozračio sa ultrazvukom, kao što je ultrazvučni aparat,i šta sam čuo, umjesto složene melodije, ostala je samo jedna usamnjena nota. To znači da smo koristeći ultrazvuk, obrisali ogromnu količinu informacija iz molekula DNK, koja se realizuje kroz zvuk.
Tada sam pomislio, Bože moj, mi nemamo zdrave djece. Na Zemlji nema zdrave djece, zato što svi oni prolaze ultrazvuk..."

P.S.Nijesam mogla da nađem kompletan video nedostaje oko 4 min., pa sam ja dodala kraj jer sam našla tekst nedostajućeg dijela na jednom sajtu...bila sam stavila muziku Čajkovskog za podlogu ali kada sam ga izbacila odmah sam dobila mejl da kršim autorska prava. Da bih ga spojila sa originalom morao je da ima ton zato sam stavila ovaj okean sa pticama...ne baš srećno rešenje!!

Last modified on Saturday, 15 December 2012 05:48