You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
Pad republike

Pad republike

Iako veoma podsjeća, Pad republike nije klasična priča o teoriji zavjere ;) Da, ispituje se veza finansijskih moćnika, okupljenih u neprikosnovenim Federalnim rezervama, i političke elite; da, tvrdi se da su američki predsjednici lutke kojima upravljaju ti bogati; da, dokazuje se namjera formiranja svjetske vlade i, sljedstveno, gušenja svake suverenosti naroda i individualnosti pojedinca.

Autori dokumentrca profesionalno i argumentovano zastupaju svoje tvrdnje, a uvjerićete se da za svaku dobijaju potvrdu direktno od onih koje prozivaju (meni lično je bio veoma interesantan momenat kad senatori ispituju čelnika Federalnih rezervi, i u jednom momentu kad ga pitaju za šta je potrošeno nekih nekoliko milijardi dolara, ovaj `ladno saopšti "neću da vam kažem"). 

U dokumenatrcu ćete moći da vidite na koji način su stvarani tzv. finansijski derivati, kako su bankarski lobiji izdejstvovali 1999. godine preko svojih ljudi u administraciji (koji su, by the way, isti kod Klintona, Buša Mlađeg i Obame ;)), ukidanje Glass-Steagall-ovog zakona , koji je bio donesen još 1933. godine, nakon Velike svjetske krize, kako bi se ograničila spekulacija i manipulacija banaka (tim zakonom, naprimjer, bile su odvojene investicione od komercijalnih banaka), što je, nakon napuštanja zlatnog standarda 1971. godine, značilo da više ne postoji bilo kakva brana pohlepi finansijske oligarhije da putem bezvrijednog papira (bilo da su u pitanju obveznice, akcije ili čak i novac) iscrpi materijalna bogastva od stanovništva. Takođe, u Padu republike vidjećete u kakvom (jadnom) stanju se nalazi stanje američkog javnog duga, planovima za stvaranje svjetske univerzalne monete i još koječemu što se tiče finansija ;) Na primjer, moćete čuti tvrdnju, koju ponavljaju uporno mnogi ekonomisti koji ne pripadaju mejnstrimu, a kao što je i Branko Dragaš, srpski ekonomista koji još od 2000. godine jasno govori da je sistem krahirao, a prema kojoj je svako pomaganje finansijskom sektoru, kao što je prošlogodišnja Obamina injekcija od 700 milijardi dolara sredstava poreskih obveznika, zapravo ne samo brutalna pljačka građana, nego i dodavanje ulja na vatru, koja prijete da u potpunosti sagori postojeći finansijski sistem. 

Kao što je već rečeno, cilj finansijskih oligarha jeste da u potpunosti kontrolišu svjetsko bogastvo, da integrišu i kontrolišu javne finansije svih zemalja ( MMF već postoji ;) i da u pogodnom momentu opšte krize proglase svjetsku valutu, čije će štampanje i kontrolisanje u potpunosti biti nadležnost upravo te oligarhije ;) Time se stvara svjetska banka, a, sljedstveno, i svjetska vlada (The World Government). Suverenitet naroda i autonomija pojedinca tako postaju bajka, jer suvereni ste i autonomni onoliko koliko vam je dubok džep ;) 

Posebno su interesantne opservacije o FED-u (Federalnim rezervama). Naime, iako one imaju ulogu centralne banke, Federalne rezerve zapravo nisu javna ustanova, no privatna kompanija dvanaest najmoćnijih američkih banaka. U rukama FED-a jeste kontrola čitavog američkog finansijskog sistema, a na kojem je, opet, zasnovana čitava američka (nažalost, i svjetska) ekonomija. U jednom momentu, govoreći o mogućnosti javne kontrole rada FED-a, komentator kaže "CIA je transparentnija u svom radu od Federalnih rezervi. Bukvalno". 

Autori dokumentarca takodje govore o ulozi tzv. "Green Movement-a", čiji je snažan lobista i Al Gore, bivši američki potpredsjednik. Prema njima, Green Movement je zapravo sredstvo manipulacije finansijskih oligarha, koji preko plaćenika u naučnim i kvazi-naučnim krugovima plasiraju teze o ozbiljnoj ugroženosti klime, a sa ciljem da se stvore standardi u poslovanju kompanija koje bi mogli poštovati jedino one najbogatije kompanije ;) Time bi se privredna aktivnostu u potpunosti dislocirala od nezavisnih i individualnih preduzetnika, i u cijelosti bi je kontrolisala finansijska oligarhija. 

Dalje, vrlo je interesantna analiza uticaja mass-medija u procesu odašiljanja emotivnih porukagledaocima, koje sugerišu određene vrijednosti, stavove i ponašanja. Naravno, i sami smo svjesni takve uloge televizije, i to nije ništa novo, mada su interesantni modeli, koje autori dokomentarca opisuju. 

Naposljetku, u dokumentarcu se može vidjeti i kako američka vlada, slično svim totalitarnim režimima u istoriji, a pod plaštom borbe protiv terorizma, formira tzv. "civilne armije", čije su posebne jedinice čak regrutovane i djecom (svaka sličnost sa Hitlerjugend-om je (zlo)namjerna ;)), a koje imaju primarni cilj da špijuniraju svoje komšije i prijatelje (We want you Big Brother ;)). Posebno je indikativna jedna scena gdje nastavnik u školi kaže klincima da če dobiti 200 dolara ukoliko prijave sumnjivo ponašanje svojih-roditelja?! 

Sve u svemu, kad uhvatite vremena, toplo vam preporučujem da pogledate ovaj film, pa makar i u nastavcima ;)

Last modified on Monday, 04 March 2013 16:01