You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
Smrt Jugoslavije

Smrt Jugoslavije

Jedan od najutjecajnijih dokumentarnih filmova strane produkcije na temu raspada Jugoslavije. BBC-ev dokumentarni film "The Death of Yugoslavia" (Smrt Jugoslavije) značajan je po tome što u njemu sudjeluju gotovo svi akteri iz tadašnjeg vremena, uključujući i Slobodana Miloševića.

Film je pun scena koje nikada nisu viđene na televiziji i time daje još dublji uvid u već poznate događaje koji su prethodili raspadu SFRJ.

Dokumentarac je prvi puta emitiran još 1995. a sastoji se od 6 dijelova:
1. "Enter Nationalism" (ulazak nacionalizma)
2. "The Road to War" (cesta koja vodi u rat)
3. "Wars of Independence" (ratovi za nezavisnost)
4. "The Gates of Hell" (vrata pakla)
5. "A Safe Area" (sigurna zona)
6. "Pax Americana" (američki pakt).

"Smrt Jugoslavije" - "Enter Nationalism" (ulazak nacionalizma)
Prvi dio filma opisuju događaje i stanje u Jugoslaviji krajem 80-ih godina, nemire na Kosovu i opću situaciju koja je prethodila buđenju nacionalizma u svim državama članicama bivše Jugoslavije.

Last modified on Saturday, 15 December 2012 10:01