You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
Američko carstvo - Carstvo dobrote

Američko carstvo - Carstvo dobrote

"Posjedujemo 50% svjetskog bogatstva,iako imamo smo samo 6% svjetske populacije. Naš zadatak u skoroj budućnosti bit će da stvorimo u svijetu takav sistem odnosa,koji će nam omogućiti da zadržimo ovu neravnotežu, bez ugrožavanja naše sigurnosti.Da bi to postigli, moramo moramo se sasvim odvojiti od sentimentalnosti i romantizma i koncentrisati se na važne nacionalne interese. Moramo prestati razmišIjati o humanim kategorijama kao što su Ijudska prava, prosperitet ili demokratija.Nije daleko taj dan kada ćemo morati djelovati sa pozicije sile.Što smo manji idealisti, tim bolje."
(Džordž Kenan, direktor Odeljenjaza planiranje u Stejt Departmentu)

Vojni budžet SAD, premašuje vojni budžert sledećih 14 država posle SAD, zajedno. Kome je potrebna takva Armija, čija je i ko je finansira? Ovo je film o zemlji koja je kroz istoriju, izazivala simpatije kod mnogih, čak i oduševljenje, a sada se pretvorila u svjetskog policajca. Zašto se demokratija mora tako širiti? Kada je to počelo i kako se može završiti? Kako za Amerikance, tako i za ostali svijet.

Империя добра (2007)
Režija: Konstantin Semin, Violeta Sergejeva 

Last modified on Saturday, 15 December 2012 09:40