You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
Mevlana Rumi (Rumi - documentary)

Mevlana Rumi (Rumi - documentary)

"Tražiti put do ljubavi razumom, isto je što i tražiti svjetiljkom sunce."

Mevlana Dželaludin Rumi je bio perzijski islamski filozof, teolog, pravnik, pjesnik i sufi mistik iz 13. stoljeća. Smatra se jednim od najvećih mističkih pjesnika islama, koji je pisao na perzijskom jeziku.

Ime Rumi dobio je zbog toga što je život proveo u Rumu (Rumski sultanat), današnja srednja Anadolija, a Mevlana na farsiju znači "naš vodič" ili "naš gospodar".

Rumi umire u Konji (današnja Turska) 17. prosinca 1273. godine. Njegovoj sahrani je prisustvovalo na tisuće stanovnika grada, bilo da su muslimani, kršćani ili židovi. On sam je ostavio amanet da mu na sprovodu svira glazba.  Ta noć ostaje poznata kao Noć vjenčanja (Šabe Arus), i od tada svake godine dolazi rijeka njegovih poštovalaca iz cijeloga svijeta na njegovo turbe.1244. godine Rumi je doživio susret sa lutajućim Dervišem Šemsedin Tebrizijem, koji je izmijenio dalji tijek njegovog života.  Šemsedin je prešao u Rumijevu kuću, a Dzalaludin se od znanstvenika i pravnika preobražava u mistika i pjesnika, koji je većinu svojih djela iz tog vremena pisao pod pseudonimom Šemsedin.  Nakon nekog vremena, Šemsedin je nestao iz Rumijevog života isto onako misteriozno kao što je i došao. Međutim, Rumi nastavlja da piše inspiriran "božanskim" ljudima. Pod dojmom ličnosti Salahudina Zarkuba, jednostavnog, nepismenog čovjeka čiste duše, piše oko 70 gazala.  Nakon Salahudinova smrti, njegov učenik Husamedin Čelebi, također slavni sufija, mu služi kao inspiracija da napiše svoju najpoznatiju poemu Masneviju, koja spada u najviše uzlete ljudske misli.

Nakon smrti oca 1231. godine, Dželaludin putuje u Siriju i provodi sedam godina u Damasku i Halepu, nakon čega se vraća u Konju, gdje nasljeđuje očevo mjesto i predaje teološke nauke. Rumi nije bio ni najmanje vjerski isključiv - imao je puno prijatelja kršćana, posjećivao je kršćanska svetišta, au njegovim djelima ima i metafora koje vode porijeklo iz Evanđelja i kršćanskog predanja . Nakon nekoliko godina putovanja kroz razne oblasti Istoka, obitelj se najzad nastanjuje u gradu Konja, gdje je Bahaedin 1227. godine uspio da dobije položaj profesora teologije. Konja se nalazila u istočnoj Anadoliji, u oblasti koja se nazivala Rum (prema Rimskom, tj.. Istočnom rimskom carstvu - Bizantu), po čemu je budući pjesnik dobio svoj nadimak Rumi.Rođen je 30. rujna, 1207. godine u gradu Balhu, oblast Baktriji, tada u sastavu Perzijskog carstva (današnji Afganistan) . Potječe iz ugledne obitelji, a njegov otac Bahaudin Velada je bio veliki učenjak. Pred najezdom Mongola , ili zbog dvorskih intriga kojima je njegov otac Bahaedin postao izložen , njegova porodica napušta Balh između 1213. i 1217. godine. Prema predanju, u gradu Nišapur sreću čuvenog mistika Atara, koji je, vidjevši Bahaudina i Dželaludina, uzviknuo: "Gle čuda! Dolazi nam rijeka koja vodi moćni ocean! ". Tada je čuveni sufija malom Dželaludinu poklonio svoju Knjigu tajni (Esrarname)

Last modified on Tuesday, 08 July 2014 03:59