The Genius Of Omar Khayyam

The Genius Of Omar Khayyam

A documentary on the Persian poet, polymath, mathematician, philosopher, astronomer and physician, Omar Khayyám (1048 - 1131).The Rubáiyát of Omar Khayyám (Persian: رباعیات عمر خیام) is the title that Edward FitzGerald gave to his translation of a selection of poems, originally written in Persian and of which there are about a thousand, attributed to Omar Khayyám (1048–1131), a Persian poet, mathematician and astronomer. A Persian ruba'i is a two-line stanza with two parts (or hemistechs) per line, hence the word "Rubáiyát" (derived from the Arabic root word for "four"), meaning "quatrains".
Omer Hajjam bio je čuveni astronom, fizičar i matematičar. Također je, vladao tradicionalnim granama islamske filozofije i mogao je s jednakim autoritetom da govori o kur'anskoj egzegezi, kao io djelima velikih pjesnika i mislilaca. U vrijeme kada je Europom vladala duboka tama na polju filozofije i umjetnosti, Hajjamove rubaije predstavljaju izraz nevjerojatnog slobodoumlja te nadmoćne ironije prema shvaćanjima sredine koja ga je okruživala. Svoj agnosticizam i bunt protiv svakog čovjeku nametnutog poretka, gdje nije prezao da s humorom i parodijom govori io samom tvorcu svijeta, Hajjam je uspio transponuje u poetsku formu najviše vrijednosti.U perzijskoj poeziji rubaija je jedna od najkarakterističnijih i najomiljenijih pjesničkih formi iu Perziji skoro da nije bilo pjesnika koji se nije ogledao u njihovom stvaranju.Rubaija (katren) je pjesma od četiri stiha, u kojoj se, po pravilu, rimuju prvi, drugi i četvrti stih, dok treći obično nema zajedničku rimu. Rubaija izražava epigramatičnom kratkoćom jednu misao i to većinom tako da četvrti stih "udara zaključni akord" i često predstavlja neočekivani obrt. U toj vrsti pjesme pjesnik najčešće izleva oko što osjeća prema prirodi, Bogu i vjeri, nauci, ljubavi, čovjeku i svijetu.Svaka je rubaija pjesma za sebe. Katkada dvije rubaije mogu biti sadržajno povezane, iako svaka mora predstavljati jednu cjelinu po obliku i sadržaju. Budući pogodne za izražavanje suštinskih misli u formi tako kratke pjesme, rubaije su veoma bliske grčkom epigramu.Mada je njegovo književno stvaralaštvo bilo poznato Europi još na početku 19. stoljeća, pravo zanimanje za poeziju Omera Hajjama u svijetu javilo se poslije objavljivanja slobodnog prepjeva engleskog pjesnika Edvarda Fitzgeralda 1859. godine.

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.


Omar Khayyám (born 1048 AD, Neyshapur, Iran—1131 AD, Neyshapur, Iran), was a Persian polymath, mathematician, philosopher, astronomer, physician, and poet. He also wrote treatises on mechanics, geography, and music.
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
He has also become established as one of the major mathematicians and astronomers of the medieval period. Recognized as the author of the most important treatise on algebra before modern times as reflected in his Treatise on Demonstration of Problems of Algebra giving a geometric method for solving cubic equations by intersecting a hyperbola with a circle.[4] He also contributed to the calendar reform and may have proposed a heliocentric theory well before Copernicus.

His significance as a philosopher and teacher, and his few remaining philosophical works, have not received the same attention as his scientific and poetic writings. Zamakhshari referred to him as “the philosopher of the world”. Many sources have also testified that he taught for decades the philosophy of Ibn Sina in Nishapur where Khayyám lived most of his life, breathed his last, and was buried and where his mausoleum remains today a masterpiece of Iranian architecture visited by many people every year.
Last modified on Saturday, 15 December 2012 09:13