You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
Krišnamurti: Život i učenja 2

Krišnamurti: Život i učenja 2

Mogu li da se oslobodim mreže jezika?

U prvom predavanju (iz serije od šest) Krišnamurti istražuje složeni problem življenja, zašto ljudska biće žive milenijumima nesrećnim životom, kakvo je ispravno delovanje u odnosu na sve što se dešava oko nas, da li mi koristimo jezik i reči ili jezik koristi nas, o poistovećenju sa rečima, šta je delovanje, postoji li delovanje koje je potpuno lišeno vremena, okoline, okolnosti, kakvo je delovanje iz uvida, koji je koren straha, možemo li da budemo slobodni od straha, možemo li živeti bez vezanosti, da li je strah posledica vremena, da li misao stvara strah.

Kako doći do potpunog reda?

U drugom predavanju (iz serije od šest) Krišnamurti nastavlja istraživanje i govori o značaju spoznaje sebe kakvi jesmo, o neredu u kojem živimo i njegovim uzrocima, šta bismo trebali da učinimo da stvorimo psihološki red, o odnosu nereda i vezanosti, o umeću stavljanja stvari na svoje mesto, o pritisku želje koja želi da se ostvari i odakle to potiče, o prirodi želje i njenom mestu, o psihološkom pamćenju i njegovim posledicama, šta je zadovoljstvo, a šta uživanje.

Kako slobodu treba razumeti i živeti?

U trećem predavanju (iz serije od šest) Krišnamurti nastavlja istraživanje i govori o savremenom životu u kojem je sloboda sve ograničenija, o uticaju crkve i totalitarizma i kontroli uma, šta uopšte znači sloboda i da li je moguće da budemo slobodni, da li je sloboda suprotna od ropstva i o suprotnostima uopšte, šta je ljubav, o nasilju i nenasilju, da li je ljubav suprotnost mržnji, kako slobodu razumeti, živeti i ispoljavati, o 'onome što jeste', da li ljubav jeste ili nije zadovoljstvo, o smrti i strahu od smrti, o prirodi patnje i o tome može li čovek da se oslobodi patnje, zašto patimo, o strasti, šta je smrt. 

Početak meditacije

U četvrtom predavanju (iz serije od šest) Krišnamurti nastavlja sa pitanjem šta je meditacija, govori o potrebi preispitivanja umesto prihvatanja autoriteta kada je meditacija u pitanju, o pitanju kako meditirati, o odnosu života i meditacije, o značaju čula, koje je njihovo mesto i kakvu to ulogu ima u meditaciji, šta je vreme i koja je uloga vremena u meditaciji, o životu bez kontrole, šta je volja i u kakvom je odnosu sa žudnjom, o fizičkom i psihološkom vremenu, da li vreme može da se zaustavi, da li misao može da se zaustavi, o poreklu 'ja', šta je 'ja' i od čega se sastoji, o merenju i poređenju, o zaustavljanju misli, o nadčulnoj percepciji, da li je moguće živeti bez osećaja moći, ima li ičeg svetog u životu... 

Last modified on Thursday, 11 April 2013 18:40