Smrt na recept

Stotine miliona Ijudi svake godine upotrebljavaju stotine milijardi pilula i…

Smrtonosna prašina

Dokumentarni film koji se bavi posljedicama upotrebe osiromašenog uranijuma u…